Hakkımızda

UzmanBT Bilişim ve teknolojinin hemen her alanda ihtiyaçtan öte sorumluluk haline geldiği çağımızda, zamanın gerisinde kalmak yerine ötesine geçmek isteyen tüm kurumlara hizmet veren şirketimiz edindiği deneyim ve müşteri odaklı çalışmalarıyla sektöründe yerini almıştır.

Misyonumuz

UzmanBT, yenilikçi ve teknolojik çözümleriyle kurumların bilgi teknolojileri destekli veriler kullanılarak yönetilmesine destek olmayı, ülkemizin teknolojik düzeyinin yükseltilmesine ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmayı hedefler.

Vizyonumuz

  • Ulusal ve uluslararası kalite standartlarında ürün ve hizmet üreterek ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet etmek,
  • İşletmelerin rekabet güçlerini arttırabilmeleri için, ileri teknoloji bilgi sistemlerine dayalı yenilikçi çözümler geliştirmek ve sunmak,
  • Yalnızca pazar beklentilerinden fırsat yaratmak yerine, sürekli değişimi ana felsefe kabul edip, pazar için sürekli gelişim ve yeni açılımlar yaratmak

Birlikte Geliştirme

Birlikte geliştirmek yenilikçi yaklaşımlara kapı açmaktadır. Çalışma ve düşünme biçimimizi şekillendiren bu ilke, çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz ile daha yaratıcı çözümlerde buluşmamızı sağlıyor. Tüm farklı bakış açılarına ve farklı fikirlere açık fikirli bir şekilde yaklaşıyor, başka türlü çözülmesi mümkün olmayan problemleri işbirliği ile çözüyoruz.

Empati

Empati kurmaya verdiğimiz önem, işbirliği içinde çalışabilmemizi ve sağlam ortaklıklar kurmamızı sağlıyor. Birbirimizle ve müşterilerimizle kurduğumuz iletişimi empatiye dayandırıyor, dinliyor ve anlamak için soru soruyoruz. Tüm insan ilişkilerimizde gerçekçi, içten, dürüst ve olumlu bakan bir duruş benimsiyoruz. Empati ile yaklaşımımızla ortak paydada buluşabilme gücünü buluyoruz.

Uyum Sağlama

Esnek, yaratıcı ve hayal gücü yüksek ekibimizle her zaman en iyi yolu bulmayı hedefliyoruz. Adaptasyon yeteneğimizi, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyor, iş yaklaşımımız ve düşünce biçimimizde esnekliğe yer vererek sorunlara çözüm geliştiriyoruz. Değişikliklere hızlı yanıt veriyor, öneri ve endişeleri açık fikirlilikle dinliyor, yenilik ve farklılıklara daima açık oluyoruz. Adaptasyon yeteneğimiz, ihtiyaç halinde rotamızı hızla değiştirebilmemizi ve alternatif yollar bulabilmemizi sağlıyor.

Mükemmeli Hedefleme

Mühendislik alanında mükemmeliyet, her proje ve her müşteri için ana hedefimizdir. Mükemmeliyete erişmek için mevcut yaklaşımlarımızı ve çözümlerimizi sürekli sorgulayarak daha iyiye getirmeye çalışıyoruz. Yeni yetenek, araç ve işbirliklerinin, iş kalitemizi arttırma potansiyelinin farkındayız. Bizim için mükemmeliyete ulaşmanın yolu ise paydaşlarımızdan geri bildirim almak, başkalarından öğrenmeye açık olmak ve zor sorular almaktan korkmamaktan geçiyor.

Kurucumuz diyor ki

UzmanBT olarak, her zaman müşteri ihtiyaçlarını; bir problemden ziyade müşteri için bir avantaj haline getirebilmek için sürekli inovasyon çalışmalarında bulunuyoruz. ``Her müşteri bir sonraki müşteriye referanstır`` düşüncesini benimseyerek, çalışmalarımızda daima yüksek standartları ve sürekliliği esas alıyoruz.
Saygılarımızla,
Erdem YAĞLIKARA UzmanBT Kurucusu

Referanslarımız